O katedře
vozidel a motorů

Katedra vozidel a motorů je jedním z nejdéle působících pracovišť Technické univerzity v Liberci. Jsme odbornou technologickou základnou s nadstandardně vybavenými laboratořemi, kde probíhá výuka i vědecko-výzkumné aktivity. Máme osobní vazby s řadou průmyslových podniků. Spolupracujeme s mladou generací a jsme vždy otevření novým výzvám a trendům v mobilitě.

Pro uchazeče
o studium

Připravujeme studenty na profesní dráhu odborníků a lídrů v oboru. Usilujeme o jejich osobnostní rozvoj, vývojovou a výrobní praxi i akademickou průpravu. Absolventi získají jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti na poli konstrukce vozidel. Osvojí si navíc další inženýrské disciplíny, jako jsou identifikace problémů, modelování a simulace nebo příprava a vyhodnocení experimentů. K ruce jim při tom budou nejmodernější technologie a výpočetní metody, které používáme v našich laboratořích.

Studium se zaměřuje na aktuální témata a inovace. Zahrnutí oblastí elektromobility, jednostopých vozidel či ekologie provozu je pro nás samozřejmostí. Učíme studenty schopnosti využívat tradiční i nové materiály a podporujeme jejich tvůrčí činnost. Spolupracujeme s průmyslovými podniky na různých vývojových aktivitách, a tak propojujeme studenty se světem praxe.

Věda a výzkum

Kontaktujte nás

Mám zájem o bakalářskou práci na téma… Mám zájem o studium magisterského oboru… Chci spolupráci ve formě smluvního výzkumu / grantového projektu / školení / … Potřebuji pomoct s projektem / zjistit možnosti studia na katedře / … Text zprávy