Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

20.09.2021

Posíláme do škol nové učitele

Posíláme do škol nové učitele
Na Technické univerzitě v Liberci začaly podzimní promoce. Slavnostní udílení akademických titulů odstartovala fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická....

Více
20.09.2021

Akreditovaná laboratoř CxI nabízí zaměstnancům slevy na rozbory vod

Akreditovaná laboratoř CxI nabízí zaměstnancům slevy na rozbory vod
Zajímá vás kvalita vody ve vaší studni nebo potřebujete rozbor vody ke kolaudaci? Rozbory pitných a odpadních vod za mimořádně zvýhodněné ceny nabízí zaměstnancům a studentům Laboratoř chemi...

Více

Aktuálně z Fakulty

20.09.2021

TA ČR pozvánka

Webinář pro příjemce

Více
20.09.2021

ŠKODA DAY na TUL

Tradičně na TUL – 4. října 2021.

Více

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail