Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

27.11.2021

BUDE JINDY. English Christmas Concert se přesouvá do časů příznivějších

BUDE JINDY. English Christmas Concert se přesouvá do časů příznivějších
Adventní koncert Ve světle svíček, který měl v úterý 30. listopadu po čtvrté do Liberce přinést ducha anglických vánočních tradic s výrazným přispěním vzácného hosta, prvního trumpetisty Čes...

Více
26.11.2021

Dodržujte opatření, noste respirátory! Studenti apelují na studenty

Dodržujte opatření, noste respirátory! Studenti apelují na studenty
„V prostorách TUL platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest uvnitř budov. Je zjevné, že řada z vás toto nerespektuje,“ píše studentská komora Akademického senátu Fakulty stroj...

Více

Aktuálně z Fakulty

29.11.2021

Na ERASMUS může každý

Informační seminář - 8. prosince.

Více
26.11.2021

Výzva Komory studentů AS FS TUL

Dodržujme opatření jako výraz respektu k dodržování mravních principů!

Více

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail