Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

29.09.2022

Premiérový Dies Academicus. Rektor jmenoval docenty a ocenil i pomoc studentů

Premiérový Dies Academicus. Rektor jmenoval docenty a ocenil i pomoc studentů
Poprvé v historii uspořádala Technická univerzita v Liberci u příležitosti startu nového akademického roku slavnostní Dies Academicus. Akademický svátek spojený s představením nových profeso...

Více
26.09.2022

Šetřeme energiemi ve škole a na kolejích: zní výzva rektora ke studentům i zaměstnancům TUL

Šetřeme energiemi ve škole a na kolejích: zní výzva rektora ke studentům i zaměstnancům TUL
»Řada z nás už snížila doma teplotu na termostatu a vypíná přístroje z režimu spánku. To samé udělejme ve škole,« obrací se rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina na úvod no...

Více

Aktuálně z Fakulty

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail